İyi Bir Eğitim ve Gelecek İçin...
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
14/09/2015 17:09:15 - 14/09/2015 17:09:15 - 105126 Okunma

DERS KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemiz 2015-2016  Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimi gereği; Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin Güz Yarıyılı ders kayıtları 14.09.2015-18.09.2015 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerimiz ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri yapacaklar ve en son 05 Ekim 2015 tarihine kadar evraklarını danışman hocalarına teslim edeceklerdir. Bu yıl yeni kayıt yaptırmış olan (2015 Yılı Girişli) öğrencilerimiz http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparken Kullanıcı Adı kısmına öğrenci numaralarını, Şifre kısmına ise T.C. Kimlik Numaralarının ilk 5 hanesini yazmalıdırlar.

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını aşağıdaki adımları takip ederek yapacaklardır:

1. Adım: Öğrencilerin yatırmaları gereken harç tutarı Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılacaktır. (Şubelerden Ödeme Yapılamayacaktır. Sadece İkinci Öğretim Programı Öğrencileri ile Normal Süresi İçinde Eğitim Öğretimini Tamamlayamamış Olan Öğrenciler Harç Yatıracaklardır. Bu Yıl Yeni Kayıt Yaptırmış Olan Öğrencilerimiz (2015 Yılı Girişliler) Bu Adımı Atlayarak Ders Kayıt İşlemlerini Gerçekleştireceklerdir.)

2. Adım: Öğrenci, ilgili tutarı bankaya yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmalı Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Kayıt sayfasının açık olması durumunda derslerini seçmelidir. (Bankaya Yatırılan Harcın Öğrencinin Sistemine Hemen Yansımamasından Dolayı Öğrenci Harç Yatırma İşleminin Hemen Ardından Kayıt Yapamayabilir Öğrenci Bu Durumda Acele Etmemeli Gün İçerisinde Ders Kayıt Alanının Açılıp Açılmadığını Kontrol Etmelidir.)

3. Adım: Bankacılık ve Sigortacılık Programında şubelendirme yapılmış olmasından dolayı Bankacılık ve Sigortacılık Programına kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ders seçimi yaparken A Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Tek Sayıyla Biten) öğrencileri ders seçiminde 1 nolu dersleri seçeceklerB Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Çift Sayıyla Biten) öğrencileri 2 nolu dersleri seçeceklerdir.

4. Adım: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren tekrar veya not yükseltme amacıyla alınacak olan (FF, DD, ve DC) derslere de devam zorunluluğu getirilmiş olup; ders kayıtlarında öğrencilerimizin buna dikkat etmeleri gerekmektedir. GANO'su 1.80'in altında olan öğrenci üstten ders almamalı, öncelikli olarak FF, DD, DC notlu derslerini almalıdır ayrıca 1,80'in altında kalan öğrencinin FF, DD, DC notlu derslerine devam mecburiyeti bulunmaktadır. (2015 Yılı Girişli Öğrencileri Kapsamaz.) Alınacak dersler dikkatlice eklenerek kesinleştirme işlemi yapılmalıdır. Aksi takdirde Danışman Onayı verilemeyecek olduğundan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilecektir!

5. Adım: Ekle-Sil tarihleri 28-30 Eylül 2015 tarihleri arasında olupdeğişiklik yapılacak zorunlu ve seçmeli dersler için bu tarihler arasında öğrenci danışmanıyla iletişime geçmelidir.

6. Adım: Danışman onayı alan öğrencilerimiz (1. Sınıflar da Dahil) dekontlarını/makbuzlarını (1 Nüsha) ve ders kayıt çıktılarını 3 nüsha  (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha öğrenci işlerine)  05 Ekim Pazartesi  Gününe kadar danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar. Kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptıracak öğrencilerimiz noter vekaletinin aslını kanuni temsilcilerine ulaştırmalıdırlar.

 

PROGRAM

PROGRAM-KAYIT DANIŞMANI

 

Bankacılık ve Sigortacılık – IA–IB

Öğr. Gör. Enes ÇELİK

 

Bankacılık ve Sigortacılık- IIA-IIB

Öğr. Gör. Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU

 

Bankacılık ve Sigortacılık – IA/IB (İ.Ö)

Öğr. Gör. Aslı KESKİN

 

Bankacılık ve Sigortacılık – IIA-IIB (İÖ)

Öğr. Gör. Yeşim CAN

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I

Öğr. Gör. Harun BAYER

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I (İÖ) /II (İÖ)

Öğr. Gör. Nedim YAKUT

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-II

Öğr. Gör. Serap TEZSEZER

 

Dış Ticaret –I/I(İÖ)

Öğr. Gör. Emre CEYLAN GÜNEL

 

Dış Ticaret –II/ II (İÖ)

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZÇELİK

Öğr. Gör. Fatma Oya AKTAŞ (II. Program Kayıt Danışmanı)

 

İşletme Yönetimi –I

Öğr. Gör. Veysel MANKAN

 

İşletme Yönetimi – II/II (İ.Ö)

Öğr. Gör. Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU

 

Yerel Yönetimler –I/II

Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER

 

Yerel Yönetimler –I (İÖ) /II (İÖ)

Öğr. Gör. Emel ÇINAR

 

Çağrı Merkezi Hizmetleri –I/I (İÖ)

Öğr. Gör. Tahsin IŞIK

 

 

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans  ve Lisans Yönetmeliğinin Kayıt Yenilemeyi konu alan 8. maddesi ile kimlik kartı işlemlerini konu alan 10. maddesi aşağıdaki gibidir:

Kayıt Yenileme

MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

 

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

 

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

 

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

 

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare: RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

 

(6) (Mülga: RG-5/11/2011-28106)

 

Kimlik kartı

 

MADDE 10 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yazılı başvuruya dayalı olarak; öğrencinin kendisine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, öğrencinin yazılı talebi ve eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

kayit

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.